PSYCHOBALANS
Pracownia Terapii

PSYCHOBALANS
Pracownia Terapii

Oferta

Konsultacje

Konsultacja to spotkanie lub kilka spotkań, której celem jest wstępne rozpoznanie natury zgłaszanych trudności. Podczas konsultacji terapeuta wnikliwie zapoznaje się z trudnościami i symptomami, które doprowadziły pacjenta do zgłoszenia się do terapeuty oraz zorientowanie się w ogólnej sytuacji życiowej (osobistej, zawodowej).  Konsultacja ma na celu dokonanie diagnozy trudności i problemów oraz pozwala dobrać odpowiednią formę pomocy. W czasie spotkań terapeuta skupi się na podtrzymywaniu otwartości, akceptacji i empatii wobec pacjenta, a także na tworzeniu bezpiecznej atmosfery, która pozwoli na odkrycie trudnych emocji i myśli.

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia indywidualna jest dla osób chcących rozwiązać swoje problemy, potrzebujących wsparcia w podjęciu decyzji, chcących poprawić jakość swojego życia. Drogą do wyznaczonych celów jest tutaj relacja dwóch osób: osoby poszukującej pomocy i ulgi w cierpieniu, z psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna, nacechowana akceptacją, zrozumieniem i wsparciem ze strony terapeuty, dostarcza pacjentowi okazji do doświadczania, poznawania i rozumienia siebie i swoich mechanizmów budowania bliskości oraz motywuje i pomaga wprowadzać zmiany mające wyeliminować cierpienie i służyć dobremu, satysfakcjonującemu życiu i funkcjonowaniu w świecie.

 

Psychoterapia młodzieży

Najważniejszą wartością w pracy z młodzieżą jest zaufanie, dyskrecja i wzajemny szacunek. Okres nastoletni to szczególny czas dążenia do uzyskania niezależności oraz poszukiwania własnej tożsamości. Psychoterapia młodzieży ma na celu dostarczenie pomocy młodemu człowiekowi w pojawiających się trudnościach emocjonalnych, społecznych, rodzinnych. Wzmacnia zasoby, towarzyszy w radzeniu sobie z wysoko stawianymi wymaganiami. Psychoterapia dla młodzieży
i nastolatków ma na celu nie tylko pomóc w niwelowaniu zaburzeń czy trudności emocjonalnych, ale też zwiększyć odporność psychiczną nastolatka, rozwój jego inteligencji emocjonalnej i społecznej. Psychoterapeuta wspólnie z nastolatkiem docieka źródła objawów oraz pomaga w ich przezwyciężaniu.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności m.in. w zakresie:

 • stanów depresyjnych,

 • obniżonego nastroju,

 • wewnętrznego rozbicia,

 • doświadczania przygnębienia, samotności, wyizolowania,

 • napięcia emocjonalnego,

 • niskiego poczucia własnej wartości,

 • trudności w relacjach z bliskimi lub współpracownikami: związanych z komunikacją, wyrażaniem uczuć, tworzeniem relacji, zaangażowaniem, konfliktami,

 • nieradzenia sobie ze stresem,

 • problemów w pracy: zmęczeniu, konfliktów, utraty motywacji, poczucia wypalenia i przeciążenia,

 • braku zaufania we własne siły i możliwości,

 • braku zrozumienia doświadczanych problemów emocjonalnych,

 • uzależnienia od rodziny, partnera, pracy,

 • przejadania się lub głodzenia,

 • poczucia pustki i braku sensu,

 • uczucia bycia niezrozumianym i odrzucanym przez otoczenie,

 • problemów ze snem,

 • niespodziewanej sytuacji kryzysowej, np. utraty pracy, wypadku, rozstania,

 • utraty bliskiej osoby (rozstania, śmierci),

 • braku umiejętności radzenia sobie ze złością
  i agresją,

 • zaburzeń osobowości,

 • lęku i strachu,

 • problemów psychosomatycznych nie mających podłoża biologicznego: bólów głowy, brzucha, nudności, kołatania serca, bezsenności,

 • perfekcjonizmu i prokrastynacji, trudności w realizacji ważnych celów życiowych (np. ukończenia szkoły, utrzymania pracy),

 • nerwic,

 • problemów w związku (kryzysu, zdrady, ryzyka rozstania/ rozwodu),

 • pozostawania lub bycia w przeszłości ofiarą agresji/ przemocy.

Social media

Adres
ul. Dworcowa 1/2
62-050 Mosina

Kontakt
+ 48 888 521 210
bognapsychobalans@gmail.com

Psychobalans
Pracownia Terapii