PSYCHOBALANS
Pracownia Terapii

PSYCHOBALANS
Pracownia Terapii
.

Psychobalans 

Pracownia Terapii

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić,
bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Ernest Hemingway

Kontakt

Psychoterapia

Indywidualne podejście terapeutyczne

Dostosowuję terapię do indywidualnych potrzeb pacjentów, zapewniając skuteczne narzędzia i strategie do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Psychoterapia psychodynamiczna

Polega on na dążeniu do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które mają wpływ na określone zachowania i problemy danej osoby. Trudności,
z jakimi zmaga się pacjent, rozpatrujemy w kontekście dotychczasowych doświadczeń i bieżącej relacji terapeutycznej. Wspólnie dążymy do zrozumienia powtarzających się i niechcianych wzorców, jakie zachodzą
w jego życiu. Bez względu na rodzaj udzielanej pomocy pierwszym etapem jest konsultacja
z psychoterapeutą         – wstępnie poznaję problem danej osoby, rekomenduję możliwe rozwiązania i uzgadniamy cele wspólnej pracy psychoterapeutycznej.

Budowanie trwałej relacji terapeutycznej

Zaufanie, empatia, bezpieczna przestrzeń - kluczowe elementy umożliwiające swobodne dzielenie się myślami, uczuciami i doświadczeniami pacjentów.

Kontakt

Kontakt

Umów termin

 

Jeśli chcesz rozpocząć proces terapeutyczny zadzwoń lub napisz.

Social media

Adres
ul. Dworcowa 1/2
62-050 Mosina

Kontakt

+ 48 888 521 210
bognapsychobalans@gmail.com

Psychobalans
Pracownia Terapii